Kalwaria Pacławska

Kancelaria parafialna

Nie ma stałych godzin otwarcia.  
Bardzo prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny lub mailowy (16 671 95 44; sanktuarium@kalwariapaclawska.pl) i umówienie się z proboszczem lub jego zastępcą.

UWAGA! Udzielenie sakramentów wiernym, którzy nie są parafianami kalwaryjskimi, jest możliwe za zgodą własnego proboszcza!

W posłudze sakramentalnej potrzebne są następujące dokumenty:


do CHRZTU ŚW.:
akt urodzenia dziecka (do sporządzenia aktu chrztu),
dla przyszłych rodziców chrzestnych zaświadczenie z parafii zamieszkania, stwierdzające że mogą podjąć obowiązki rodziców chrzestnych.

do EUCHARYSTII (I Komunia św.), POKUTY i BIERZMOWANIA:
świadectwo chrztu św. oraz uczestnictwo w przygotowaniach do przyjęcia sakramentu w grupie parafialnej.

do SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA:
dowód tożsamości,
świadectwo chrztu św. i bierzmowania (aktualne, nie starsze niż 6 miesięcy),
świadectwa nauki religii (zakończenie szkoły podstawowej i średniej),
zaświadczenie o ukończeniu katechez przedmałżeńskich,
zaświadczenie o odbyciu spotkań w poradni rodzinnej,
zaświadczenie z USC (dla ślubów konkordatowych) lub odpis kontraktu cywilnego (jeśli już został zawarty)
  • UWAGA - dla osób nie należących do Parafii Kalwaryjskiej: zawarcie Sakramentu Małżeństwa w naszym Sanktuarium jest możliwe wyłącznie na podstawie tzw. „licencji”, tj. dokumentem zezwalającego na błogosławienie małżeństwa w naszym kościele, wystawionym na podstawie protokołu przedślubnego, który powinien być sporządzony w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego
  • dotyczy parafian: oboje narzeczeni powinni zgłosić się z ww. dokumentami do kancelarii parafialnej nie później niż 3 miesiące przed terminem ślubu w celu sporządzenia protokołu przedślubnego! (Rezerwacji terminu ślubu należy dokonać odpowiednio wcześniej).

do SAKRAMENTU CHORYCH:
zgłoszenie adresu osoby chorej
Stałą posługą obejmujemy chorych przez comiesięczne wizyty kapłana w domach, w pierwszy piątek miesiąca oraz na każde wezwanie w nagłych wypadkach.

ORAZ

do pogrzebu katolickiego:
akt zgonu