Kalwaria Pacławska

CO W PARAFII KALWARYJSKIEJ

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
Święto Podwyższenia Krzyża Świetego 
14. 09. 2014 r.

1. Przeżywamy uroczystości odpustowe Podwyższenia Krzyża Świętego – tzw. „Mały Odpust”. O g. 8:30 z kościoła wyruszy procesja do kaplicy Ukrzyżowania Pana Jezusa, gdzie o godzinie 9:00 zostanie odprawiona Eucharystia. Uroczysta suma odpustowa o g. 11:00. Naszym odpustowym rozważaniom przewodniczy Ks. Zbigniew Szewczyk – Proboszcz z Parafii Nawiedzenia NMP w Grochowcach. Za trud głoszenia Słowa Bożego z serca dziękujemy! Dziękujemy także wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie i godne przeżycie tych odpustowych dni!

2. Podczas Sumy Odpustowej zostanie poświęcony nowy wizerunek Matki Bożej, który został ufundowany przez Pielgrzymów z parafii Sarzyna i okolic. O godz. 14:00 wyruszymy spod Kościoła w procesji do kaplicy „Zaśnięcia Matki Bożej”, należącej do Dróżek Pogrzebu i Wniebowzięcia Matki Bożej, gdzie nowy obraz zostanie uroczyście umieszczony na miejscu wizerunku sprofanowanego w zimie bieżącego roku. Fundatorom z serca dziękujemy!

3. W piątek o godz. 17:00 zbiórka dla Ministrantów i Kandydatów na Ministrantów. Wszystkich chłopców pragnących należeć do Liturgicznej Służby Ołtarza serdecznie zapraszamy!

4. W najbliższą sobotę 20 września - w czasie Mszy św. o g. 11:00 - Bracia Nowicjusze, kończący swoją roczną formację w Kalwarii, złożą pierwsze śluby zakonne. Zapraszając na tą szczególną uroczystość, prosimy o pamięć w modlitwie o naszych Braciach. Jednocześnie dziękujemy im za całe dobro, jakie w minionym czasie wnosili do naszej Wspólnoty parafialnej i klasztornej!

5. W następną niedzielę, 21 września, będziemy gościli w naszej parafii o. Wojciecha - franciszkanina pracującego w Ugandzie - który opowie nam o pracy polskich misjonarzy w tym kraju.

6. W wejściu bocznym do kościoła można obejrzeć ekspozycję upamiętniającą pobyt Kardynała Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II w naszym Sanktuarium,13 sierpnia 1968 roku.

7. W zakrystii oraz na podcieniach świątyni można zamówić kalwaryjskie intencje Mszalne.

8. Zapraszamy do skorzystania z oferty naszych sklepików z pamiątkami. W Domu Pielgrzyma jest również czynny bufet z ciepłymi posiłkami oraz stoisko z lodami! Korzystając z naszych punktów handlowych i gastronomicznych wspierają Państwo prace remontowe przy naszym Sanktuarium! 
Informujemy również, iż od tego roku można odpisać 1% swojego podatku na cele związane z Kalwarią Pacławską! Za wszelkie wsparcie dziękujemy!