Kalwaria Pacławska

Projekty Unijne


Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku gospodarczego na centrum kulturalno-wystawiennicze.

 1. Zaproszenie do składania oferty cenowej
 2. Projekt umowy
 3. Protokół

Opracowanie studium wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym o dofinansowanie dla projektu pn.: „Kalwaryjskie Centrum Kulturalno Wystawiennicze"

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Projekt umowy
 3. Formularz ofertowy
 4. Wykaz usług
 5. Wykaz osób
 6. Informacja

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku gospodarczego na centrum kulturalno-wystawiennicze.

 1. Zaproszenie do oferty cenowej
 2. Projekt umowy
 3. Protokół

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku dawnej plebani na centrum usług konsultacyjno-terapeutycznych


Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku dawnej plebani na centrum usług konsultacyjno-terapeutycznych


Zaproszenie do złożenia ofert na „Przebudowę budynków gospodarczych do obsługi ruchu pielgrzymkowo - turystycznego”