Kalwaria Pacławska

SZLAKI PIESZE

SZLAKI TURYSTYCZNE  UTRZYMYWANE PRZEZ PTTK PRZEMYŚL
                        
W chwili obecnej Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego im. dr. M. Orłowicza w Przemyślu opiekuje się na podlegającym mu obszarze szlakami turystycznymi o łącznej długości 300 km. Od roku 2004 znakarze skupieni w naszym oddziale podjęli działania, które na przestrzeni kilku najbliższych lat mają doprowadzić do uczytelnienia tras oraz dokonania korekt w przebiegu niektórych szlaków. Mają one spowodować, iż sieć szlaków będzie bardziej użyteczna dla turystów pieszych.
Szlaki turystyczne, którymi opiekuje się przemyski oddział PTTK, różnią się od tras z terenu Bieszczadów. Nie ma tu tak znacznych deniwelacji i długich oraz mozolnych podejść górskich. Najwyższe wzniesienia na które prowadzą opisywane trasy nie przekraczają 680 m n.p.m. Jednocześnie wędrując po miejscowych szlakach również można odnaleźć tereny charakteryzujące się wysokim stopniem naturalności krajobrazu oraz niezakłóconą przez działalność człowieka dziką przyrodą. Praktycznie cała sieć szlaków znajduje się na obszarach chronionych, do których zaliczamy Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego, Park Krajobrazowy Gór Słonnych oraz Przemysko - Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu.

Osoby, które zdecydują się odwiedzić ten teren i ruszyć na nasze szlaki, spotkają na swojej drodze również interesujące zabytki architektury militarnej czy też związane z kulturą płynącą z Bizancjum. Potencjalnych turystów możemy zapewnić, że znajdą tu malownicze miejsca i punkty widokowe, a w ich wędrówce zapewne nie będą im przeszkadzały tabuny turystów, jak ma to miejsce np. w Tatrach.Czerwony Szlak Przemysko - Sanocki

Przebieg trasy szlaku: Przemyśl -> Wapielnica (394 m) -> Brylińce -> Kopystańka (541 m) -> Łodzinka -> Bircza -> Leszczawa Górna -> Bziana (574 m) -> Roztoka.
Łączna długość opisanego odcinka szlaku: 47 km
Czas przejścia szlaku: 12 godz.(bez odpoczynków)

Szlak ten rozpoczyna się przy Domu Wycieczkowym PTTK w Przemyślu, a docelowo zmierza aż do Sanoka. Znaczny fragment, będący pod nadzorem przemyskiego oddziału PTTK, wiedzie przez tereny Pogórza Przemyskiego. Trasa szlaku prowadzi z jednej strony przez cenne tereny leśne, jak też przez interesujące miejsca widokowe, do których należy zaliczyć m.in. przemyską dzielnicę o nazwie Zielonka, górę Kopystańkę, z której rozpościera się wspaniała panorama wszystkich ważniejszych pogórzańskich wzniesień, czy górę o nazwie Bziana, położoną na południowych krańcach Pogórza Przemyskiego. Szlak czerwony może być również ciekawy dla osób zainteresowanych miejscami zabytkowymi. Podążając nim można zobaczyć np. górujący nad Przemyślem zamek, ciekawe kaplice przydrożne i neogotycki kościółek w Rokszycach, architekturę cerkiewną w Brylińcach i w Kopyśnie, oraz układ architektoniczny dawnego miasteczka i pałac Humnickich w Birczy.